Основними    завданнями     вивчення       навчальної        дисципліни    є формування комплексу знань, вмінь та уявлень з питань застосування комп’ютерів для математичного моделювання механічних систем будівельних, дорожніх машин, механічного обладнання та організаційно - технічних систем використовування.

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів системного мислення, теоретичної і практичної бази системного дослідження при аналізі проблемно-орієнтованих проблем з ухваленням рішень в області професійної діяльності з використанням інформаційних технологій.