Структура за темами

 • Загальне


  Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи теоретичних і практичних знань в області створення і функціонування систем автоматичного керування (САК) технічними об'єктами, та вмінь виконувати аналіз і синтез таких систем у томи числі за допомогою додатків до пакету прикладних програм MATLAB.

 • Тема 1

 • Секція 2

  • Секція 3

   • Секція 4

    • Секція 5

     • Секція 6

      • Секція 7

       • Секція 8

        • Секція 9

         • Секція 10