Теми тижня

 • .


  Курс «Технології захисту довкілля» підготовлено для здобувачів третього освітнього рівня (доктор філософії) галузі знань  10 – «Природничі науки» за спеціальністю 101 – «Екологія» за освітньо-науковою програмою «Екологічна безпека» і входить в цикл дисциплін професійної підготовки за вільним вибором здобувача.

  Курс розроблено на основі проекту галузевого стандарту вищої освіти з урахуванням досвіду підготовки фахівців з екології.

  Дисципліна призначена для формування у здобувачів освіти наукових основ інженерно-технічних знань щодо методів і технологій захисту довкілля від антропогенних навантажень, розвитку нових високоефективних природоохоронних технологій і для подальшого наукового пошуку.

 • Вступ

  Природоохоронні технології захисту навколишнього середовища


  Мета: Ознайомлення з основними методами захисту довкілля від антропогенних забруднень

  • Розділ 1

   Екологічні проблеми навколишнього середовища й окремих природних серед

   Мета: характеризувати основні екологічні проблеми довкілля які спричинені антропогенною діяльністю

   • Розділ 2.

    Захист атмосфери від викидів шкідливих речовин

    Мета: Опанування методів захисту атмосферного повітря від антропогенних викидів

    • Розділ 3

     Захист гідросфери від скидів забруднюючих речовин

     Мета:  опанування методів очищення зворотніх вод, ознайомлення з конструктивно-технічнимиособливостями  споруд для очищення стічних вод

     • .

      • .

       • .