Автомобілі та автомобільне господарство


Дистанційний курс з дисципліни "ЗТТО" призначений для студентів заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)",  налагоджено на базі теоретичного курсу дисципліни "ЗТТО" кафедри "Транспортні технології" (лектор - доц. Шуліка О.О.).