Вибіркова дисципліна.  Обсяг: 4 години теоретичного матеріалу у виглдяді лекцій; 116 год -самостійна робота.