Курс для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії,

Викладання освітнього компоненту «Аудит безпеки дорожнього руху» зосереджується на формуванні у майбутніх докторів філософії здатності самостійного вирішувати теоретичні і практичні задачі визначення небезпечних ділянок доріг на підставі проведення аудиту безпеки дорожнього руху.