Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи теоретичних і практичних знань в області створення і функціонування систем автоматичного керування (САК) технічними об'єктами, та вмінь виконувати аналіз і синтез таких систем у томи числі за допомогою додатків до пакету прикладних програм MATLAB.