Курс-ресурс для допомоги  аспірантам у засвоенні вибіркової дисципліни  третього рівня освіти за Освітньо-науковою  програмою  спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія. Викладач - доц. Безбабічева О.І.