Теми тижня

 • 8 лютий - 14 лютий

  Тема (1). Сучасні соціальні та екологічні системи.

  1. Характеристика складових соціальної системи.

  2. Характеристика складових екологічної системи.

  3. Техногенне середовище – середовище життя і діяльності людини.


 • 15 лютий - 21 лютий

  Тема 1(2) Сучасні соціальні та екологічні системи

  4. Інституційні засади охорони довкілля.

  5. Стратегічне та оперативне планування охорони довкілля.

  6. Технологія прийняття рішень та розв’язання проблем охорони довкілля.

 • 22 лютий - 28 лютий

  Тема 2(1)  Фактори ризику та безпека життєдіяльності в соціальних та екологічних системах

  1. Класифікація ризиків.
  2. Ризик в соціальних системах.
  3. Ризик в екологічних системах.
  4. Ризик – орієнтований підхід до безпеки життя та діяльності людини.

 • 1 березень - 7 березень

  Тема 2(2)  Фактори ризику та безпека життєдіяльності в соціальних та екологічних системах

  5. Основні фактори ризику при виробничій діяльності.
  6. Характеристика безпеки життєдіяльності населення.
  7. Складові безпеки життєдіяльності населення в Україні.
  8. Рівні системи безпеки життєдіяльності населення.

 • 8 березень - 14 березень

  Тема 3 (1) Управління ризиком в соціальних та екологічних системах

  1. Законодавчо-нормативна база про ризики в суспільстві.
  2. Управління ризиком.
  3. Складові управління ризиком в соціальній системі.

 • 15 березень - 21 березень

  Тема 3 (2) Управління ризиком в соціальних та екологічних системах

  4. Складові управління ризиком в екологічній системі.
  5. Управлінські заходи щодо зменшення шкідливого впливу чинників виробничого середовища на людину.
  6. Стійкий екологічно-безпечний розвиток як стратегія гарантування безпеки в соціумі.

 • 22 березень - 28 березень

  Тема 4 (1) Надзвичайні ситуації в соціальних та екологічних системах

  1. Визначення та схема формування надзвичайних екологічних ситуацій
  2. Характеристика типів надзвичайних ситуацій в соціальній та екологічній системах.
  3. Класифікація надзвичайних ситуацій в соціальному середовищі та їх характеристика.

 • 29 березень - 4 квітень

  Тема 4 (2) Надзвичайні ситуації в соціальних та екологічних системах

  4. Класифікація надзвичайних ситуацій в екологічному середовищі та їх характеристика. Роль ландшафтно−географічних умов у формуванні надзвичайних екологічних ситуацій
  5. Заходи запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в соціальній сфері та в природі.
  6. Планування превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій в соціальній сфері. Планування превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій в екологічній сфері.

 • 5 квітень - 11 квітень

  Тема 5 (1) Небезпеки зовнішнього та внутрішнього середовища організації (підприємства, установи).

  1. Негативні виробничі фактори.
  2. Вплив чинників виробничого середовища на людину
  3. Потенційні небезпеки зовнішнього і внутрішнього середовища організації.

 • 12 квітень - 18 квітень

  Тема 5 (2) Небезпеки зовнішнього та внутрішнього середовища організації (підприємства, установи).

  4. Небезпеки зовнішнього середовища організації.
  5. Небезпеки внутрішнього середовища організації.
  6. Джерела небезпек в організації.

 • 19 квітень - 25 квітень

  Тема 6 (1) Система охорони праці при наукових розробках

  1. Система охорони праці.
  2. Безпека діяльності.
  3. Особливості професійної діяльності при потенцій небезпеці в соціумі.

 • 26 квітень - 2 травень

  Тема 6 (2) Система охорони праці при наукових розробках

  4. Особливості професійної діяльності при потенцій небезпеці в природі.
  5. Фізіологічна та психологічна надійність людини
  6. Особливості функціонування організму людини в стресових ситуаціях.

 • 3 травень - 9 травень

  Тема 7 (1). Законодавчі та нормативні акти системи управління охороною праці.

  1. Законодавче забезпечення системи безпеки життя та діяльності людини.
  2. Мобілізація фінансових ресурсів для охорони навколишнього природного середовища.
  3. Індивідуальний захист населення як система організаційних заходів.
  4. Охорона праці як система.

 • 10 травень - 16 травень

  Тема 7 (2). Законодавчі та нормативні акти системи управління охороною праці.

  5. Законодавчо-нормативна база управління охороною праці.
  6. Законодавчо-нормативна база охорони праці на державному рівні.
  7. Законодавчо-нормативна база охорони праці на міжнародному рівні.
  8. Законодавчо-нормативна база цивільного захисту населення.

 • 17 травень - 23 травень

  Тема 8 (1) Організація безпечної та ефективної праці при наукових розробках.

  1. Ергономіка як теоретична та практична складові ефективності праці.
  2. Принципи ергономіки.
  3. Ергономіка робочого місця.
  4. Ергономіка робочого часу.

 • 24 травень - 30 травень

  Тема 8 (1) Організація безпечної та ефективної праці при наукових розробках.

  5. Характеристика об’єктивних показників фахової дієздатності.
  6. Шляхи забезпечення фахової дієздатності.
  7. Засоби забезпечення фахової дієздатності.
  8. Заходи забезпечення фахової дієздатності.