Курс для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 

Викладання освітнього компоненту «Управління дорожнім рухом» зосереджується на формуванні у майбутніх докторів філософії здатності самостійного формувати керуючі впливи на дорожній рух із застосуванням сучасних засобів у складі систем управління.