Теми тижня

 • Загальне

  Це шаблон дистанційного курсу, що відповідає стандартам НТУ ХПІ, ХНАДУ, ІТВ НТУ ХПІ

  після використання зайві посилання та коментарі видалити

 • Тема 1

  Основні задачі та поняття курсу «Математичне моделювання робочих процесів в автомобілях та тракторах. Основні можливості програмного продукту МatLAB »

 • Тема 2

  Аналітичні, чисельні та графічні методи рішення рівнянь. Робота з поліномами
 • Тема 3

  Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
 • Тема 4

  Чисельні та аналітичні методи рішення систем нелінійних алгебраїчних рівнянь
 • Тема 5

  Рішення систем нерівностей
 • Тема 6

  Диференціальні рівняння та аналіз динамічних моделей механічних систем з використанням 2-го закону Ньютона, принципу Д'Аламбера та інших законів фізики. 
  Динамічна модель пневмопривіду
 • Тема 7

  Складання динамічних моделей з використанням рівнянь Лагранжа 2-го роду. Складання диференціальних рівнянь коливань з однією та двома ступенями свободи
 • Тема 8

  Можливості пакету Simulink для чисельного аналізу динамічних моделей механічних систем.
  Чисельний аналіз механічних систем.
  Чисельний аналіз механічних коливальних систем.