Метою вивчення навчальної  дисципліни "Системний аналіз якості навколишнього середовища" є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівцівтретього освітнього рівня в галузі природничих наук, здатних розв’язувати комплексні проблеми забезпечення належної якості навколишнього середовища шляхом застосування принципів та підходів системного аналізу