Для здобувачів третього освітнього рівня (доктор філософії)

За освітньою програмою "Екологічна безпека"