Метою викладання навчальної дисципліни «Ціноутворення» є набуття теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін та розробки цінової політики підприємства.

Мета навчальної дисципліни "Статистика": формування у студентів знань статистичних методів дослідження економічних і соціальних процесів у суспільстві; навичок практичного розв'язання статистичних задач із використанням сучасної комп'ютерної техніки і проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм.