"Антикризове управління" для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 «Економіка»

Курс-ресурс для вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 051 "Економіка"

Курс-ресурс для вивчення основ функціонування підприємств дорожньої галузі