Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань з організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва, формування у студента системи знань про сутність і зміст маркетингу

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівця до вирішення комплексу професійних завдань в галузі підприємницької діяльності.