Метою вивчення навчальної дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності" є розгляд змісту і досвіду інноваційної діяльності вітчизняних підприємств і закордонних компаній, вивчення організаційно-економічної сутності всіх видів інновацій, які спрямовані на формування ефективної економічної та інноваціійної діяльності підприємства.

Історія економіки та економічної думки для студентів спеціальності 051та 076