"Українська мова (за професійним спрямуванням)" (осінній семестр)

Книшенко Наталія Петрівна, доцент кафедри українознавства, кандидат філологічних наук

Метою викладання дисципліни є формування у студентів цілісної системи мовних знань, що передбачає вироблення навичок комунікативного професійного мовлення, оволодіння мовними засобами різних рівнів для забезпечення фахової досконалості мови (точності та ясності викладу і їхнього необхідного складника – мовної унормованості); вербальної поведінки мовної особистості у різних сферах (урахування комунікативних рис реципієнта; варіювання мовної поведінки відповідно до типу мовної ситуації).

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=561 щоб відкрити ресурс.