Логістика

Очеретенко Сергій Валентинович, доцент кафедри траспортних систем і логістики, к.т.н.

Курс призначений для студентів, що навчаються по спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних управляти навантажувально-розвантажувальними роботами та складськими операціями на автомобільному транспорті, організовувати та управляти перевезенням вантажів на автомобільному транспорті, оптимізувати логістичні операції та координувати замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, дотримуватись законів, правил та вимог систем управління якістю, проектувати транспортні (транспортно-виробничі, транспортно-складські) системи і іх окремі елементи.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=304 щоб відкрити ресурс.