Охорона праці

Крайнюк Олена Володимирівна, доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук

Курс «Охорона праці» розрахований на студентів 4 курсу факультету транспортних систем. Метою вивчення курсу є формування у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці при засобів. У курсі приділяється увага практичним завданням: проведення розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань; аналізу причин нещасних випадків на автомобільному транспорті; використанню НПАОП для вирішення ситуаційних завдань; методам і засобам вимірювання параметрів, що характеризують вимоги праці на робочому місці. Курс цілеспрямований навчити студентів розробляти технічні рішення, щодо поліпшення стану виробничого середовища, оказувати першу допомогу людини при настанні нещасного випадку; порівнювати фактичний стан вимог праці з вимогами нормативних документів; обґрунтувати раціональні методи нормалізації умов праці.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1006 щоб відкрити ресурс.