GENERAL CONSTRUCTION OF ROAD-BUILDING MACHINES

Холодов Антон Павлович, доцент, кандидат технічних наук

Дистанційний курс «Загальна будова будівельних і дорожніх машин» орієнтований на підготовку іноземних студентів англомовних груп, відповідає робочій навчальній програмі для студентів-бакалаврів механічного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, які навчаються в галузі знань «13-Механічна інженерія» («Mechanical engineering») зі спеціальності «133-Галузеве машинобудування». Метою вивчення курсу є формування у студентів необхідного обсягу знань в області класифікації, призначення машин і їх робочого обладнання, устрою і сфери застосування будівельно-дорожніх машин, а також методики розрахунку їх основних параметрів. Зміст дистанційного курсу включає теоретичний матеріал з вивчення класифікації та будови будівельних і дорожніх машин. В курс входять контрольні запитання для самоперевірки з кожного розділу, а також матеріали для виконання практичних робіт для розрахунку основних показників будівельних і дорожніх машин. В курсі розглядаються сучасні і перспективні напрями розвитку будівельно-дорожньої техніки.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1842 щоб відкрити ресурс.