Інженерна та комп'ютерна графіка 

доц. Подригало Н.М., доцент, д.т.н.

Представлений курс призначений для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Його структура та зміст відповідають програмі навчання за спеціальністю 141. У склад курсу входять наступні розділи: «Інженерна графіка» (у тому числі «Нарисна геометрія») та «Комп’ютерна графіка». Дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка» базується на знаннях, що отримані після вивчення дисциплін «Геометрія» та «Креслення». За період вивчення дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» студент має навчитися уявляти форму і розташування геометричних фігур у просторі за їх проекційним зображенням; обирати раціональні способи розв’язання метричних та позиційних задач; будувати види, розрізи, перерізи деталей; використовувати технічну довідкову літературу; створювати за допомогою графічного пакету AutoCAD дво- та тривимірні моделі об’єктів, їхні технічні кресленики, кресленики схем та текстову документацію до них. Метою вивчення курсу є оволодіння базовими знаннями, вміннями та навичками, які необхідні при роботі з технічною документацією, у тому числі з використанням засобів комп’ютерного моделювання. Загальний обсяг навчальних годин складає – 135.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2251 щоб відкрити ресурс.