Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Петренко Юрій Антонович, професор кафедри АКІТ, д.т.н.

Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка фахівців, здатних до комплексного розв'язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об'єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=931 щоб відкрити ресурс.