Проектування та випробування гідроприводів БДМ

Аврунін Григорій Аврамович, Доцент кафедри Будівельних і дорожніх машин, кандидат технічних наук

Дистанційний курс «Проектування та випробування гідроприводів будівельних та дорожніх машин» відповідає робочій навчальній програмі для студентів-магістрів механічного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, які навчаються в галузі знань «13-Механічна інженерія» зі спеціальності «133-Галузеве машинобудування». Зміст дистанційного курсу вклю¬чає теоретичний матеріал з вивчення конструкцій і методів розрахунку об’ємних гідроприводів та випробувань окремих гідропристроїв. В курс входять контрольні запитання для самоперевірки з кожного розділу, а також матеріали для виконання курсо¬вої роботи для гідроприводів поступального та обертального руху з відповідними інформаційними матеріалами. Курс базується на матеріалах навчально-методичної літератури та наукових дослідженнях в галузі об’ємного гідропривода провідних вчених, інформаційних матеріалах та навчальних курсах передових зарубіжних фірм, що спеціалізуються в галузі об’ємного гідропривода, та каталогах виробників гідрообладнання.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1010 щоб відкрити ресурс.