Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Глушкова Діана Борисівна, професор кафедри технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, д.т.н.

Представлений курс призначений для студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство». Його структура та зміст відповідають програмі навчання за спеціальністю 132. У склад курсу входять наступні розділи: «Класифікація металів та їх кристалічна побудова»; «Основи металургійного виробництва»; «Зварювальне виробництво»; «Основні засоби обробки металу тиском». Базовими дисциплінами для успішного засвоєння програмного матеріалу дисципліни є математика, хімія, фізика Метою курсу є надання знання про конструкційні матеріали та їх властивості, методи виробництва, розкрити фізичну сутність явищ, що відбуваються в матеріалах при дії на них різних факторів в умовах виробництва й експлуатації, їхній вплив на властивості матеріалів. Загальний обсяг навчальних годин за осінній семестр складає – 160.