Основи політичних і правових знань

Внуков Ігор Васильович, старший викладач

Дистанційний курс Основи політичних і правових знань призначений для вивчення модулю 2.3 Програми військової підготовки офіцерів запасу за всіма військово-облікового спеціальностями. Курс побудований за тижневим форматом. На нульовому тижні розміщені всі матеріали необхідні для успішного вивчення курсу тут розташовані: Форум новині; Силабус; Конспект лекцій за даним курсом; Глосарій курсу. Структура решти тижнів приблизно однакова, на кожному з них пропонується виконати наступні діяльності: дві лекції, тест до теоретичного матеріалу, два індивідуальні завдання, а також щотижневе опитування (анкетування). Крім того в навчальному тижні можуть бути розміщені корисні посилання, презентація за темою та форум взаємодопомоги. Кількість балів, що може бути набрана за виконання тієї чи іншої діяльності позначена в дужках наприкінці назви. Для кожної діяльності в курсі встановлено прохідний бал (60% від максимальної кількості балів).

Клацніть посилання https://ndl-vitv.khpi.edu.ua/course/view.php?id=127 щоб відкрити ресурс.