Стрілецька зброя та вогнева підготовка

Савчук Сергій Леонідович

Веб-ресурс модулю “Стрілецька зброя та вогнева підготовка” має достатній рівень науковості матеріалів, відповідає змісту державних стандартів освіти, цілям і завданням дистанційного навчання. Зміст запропонованих джерел є актуальним та сучасним. Кожна тема містить актуальну наукову інформацію щодо предметної області вивчення стрілецької зброї. Навчальний матеріал, викладений у веб-ресурсі має практичне значення, завершену та логічну узгоджену структуру і пов'язаний з майбутньою професією. Автори курсу мають досвід у використанні електронних технологій. Навчальна діяльність студентів організована на високому методичному рівні, завдяки впровадженню інноваційних педагогічних технологій. Взаємодія викладачів та студентів організовано через он-лайн спілкування. Система контролю проводиться у вигляді тестових та практичних завдань.

Клацніть посилання https://ndl-vitv.khpi.edu.ua/course/view.php?id=10 щоб відкрити ресурс.