Фармакогнозія. Модуль 1

Кошовий Олег Миколайович, Доктор фармацевтичних наук, професор, Ільїна Тетяна Василівна, Доктор фармацевтичних наук, професор, Демешко Ольга Володимирівна, Кандидат фармацевтичних наук, доцент, Стремоухов Олександр Олександрович, Кандидат фармацевтичних наук, доцент

Навчальними цілями курсу «Фармакогнозія» є навчитися за морфологічними ознаками знаходити і визначати лікарські рослини, правила збору, сушіння, зберігання ЛРС; виконувати товарознавчий, макро- та мікроскопічний, фітохімічний, хроматографічний аналіз ЛРС, продуктів її переробки та сировини тваринного походження, що необхідно в практичній діяльності провізора.

Структурно курс поділяється на 12 тем, у яких представлено основні та додаткові матеріал у форматі PDF, PPTX, HTML, а також блок практичної роботи (творче завдання, тематичні форуми та чати, елемент курсу «Лекція», тести вхідного та вихідного контролю, практичне завдання у формі письмового завдань та особисто практичне завдання). Інформаційний матеріал до темам супроводжуються презентаціями у форматі MPG4. До кожної теми є тести самоконтролю, теоретичні питання та тести КРОК-2 для самоперевірки. У нульовому блоці є посилання на основні та додаткові друковані джерела, а також необхідні для роботи словники, форум «Знайомство», «Новини» та «Допомога тьютора».

У розділі «ПМК» представлено питання, зразок та еталон відповіді, а також тестові завдання для самоперевірки.Клацніть посилання https://stage.nuph.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4 щоб відкрити ресурс.