Органічна хімія. Модуль 2

Шемчук Леонід Антонович , Завідувач кафедри органічної хімії НФаУ, Доктор хімічних наук, Левашов Дмитро Вікторович, Асистент кафедри органічної хімії НФаУ, Кандидат фармацевтичних наук

Курс є другою частиною вивчення предмету «Органічна хімія» - базової дисципліни, знання якої необхідні для оволодіння профільними предметами (фармацевтична хімія, фармакологія, фармакогнозія, технологія ліків тощо). Матеріал цієї частини включає такі важливі для хімічної та фармацевтичної галузі групи органічних речовин, як карбонові кислоти, гетероциклічні та природні сполуки.

В процесі проходження курсу Ви набуваєте знання з теоретичних основ, принципів хімічної номенклатури, фізичних і хімічних властивостей органічних сполук, взаємозв'язку структури, фізико-хімічних і біологічних властивостей органічних речовин та оволодіваєте навичками у виконанні хімічних дослідів, органічного синтезу та допоміжних операцій, практичної роботи з якісного аналізу основних функціональних груп і синтезу ряду речовин, що використовуються у виробництві лікарських препаратів.

Клацніть посилання https://stage.nuph.edu.ua/moodle/course/view.php?id=3 щоб відкрити ресурс.