Теорія основної іноземної мови (англійська), аспект "Теоретична фонетика"

Стьопін Максим Григорович, Старший викладач кафедри англійської філології

“Теорія іноземної мови” – обов’язковий курс на ступінь бакалавра зі спеціальності 035 Філологія. 035.041 Германські мови та література (Мова та література (англійська)) є окремою лінгвістичною дисципліною, яка націлена на ознайомлення студентів ІІІ курсу з основними положеннями фонетичної теорії, у руслі як традиційних, ретельно розроблених, так і новітніх аспектів та продовжує курс практичної фонетики. У курсі теорії іноземної мови ця дисципліна є першою з теоретичних курсів та становить складову частину підготовки бакалаврів-філології.

Клацніть посилання http://moodle.mdu.in.ua/course/view.php?id=5#section-0 щоб відкрити ресурс.