Менеджмент

Ушкальов Володимир Васильовичдоцент кафедри економіки підприємства та організації бізнесу, кандидат економічних наук

В умовах динамічного зовнішнього середовища та зростання ваги в бізнес-процесах людського чинника, для забезпечення результативності діяльності організацій виникає нагальна потреба формування у фахівця з економіки глибоких знань та розуміння теорії менеджменту, системного управлінського мислення, управлінських компетентностей, що стають запорукою ефективного використання ресурсів організації. Актуальність використання дистанційного курсу в процесі вивчення дисципліни обумовлюється необхідністю системного формування компетентностей, що вимагає цілісного поєднання теоретичних, практичних, мотиваційних і коригуючих аспектів в інтерактивному навчальному середовищі, яке дозволяє гнучко будувати індивідуальні траєкторії освітнього процесу зі стабільним рівнем навчальних результатів. Результатом вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент» є формування ефективної аналітично-прогностичної та інтеракційної моделі управлінської діяльності фахівця, менеджера, їх професійних компетентностей, які дозволять вирішувати широке коло питань з управління організацією, її підрозділами та індивідуальною продуктивністю.

Клацніть посилання https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7548 щоб відкрити ресурс.