Основи красномовства та культури ділового спілкування

Стьопін Максим Григорович, Старший викладач кафедри англійської філології

Подолання бар'єрів в спілкуванні, упевнене і переконливе володіння публічною мовою, грамотне, уміле проведення ділових бесід і переговорів, презентацій і нарад, здатність до обліку соціокультурних особливостей адресата – це найважливіші орієнтири сучасної професійної діяльності, спрямованої на досягнення максимально ефективної співпраці між партнерами по комунікації. Курс основ красномовства та ділового спілкування сприяє розвитку цих важливих складових професійної компетенції випускника університету, що свідчить про актуальність засвоєння курсу майбутніми фахівцями в області філології. Цей курс покликаний в першу чергу сформувати теоретичну і методологічну базу, якою забезпечується становлення умінь і навичок для створення і реалізації виступів в професійно значущій сфері. Висвітлення ключових положень курсу дозволяє реалізувати широке коло міжпредметних зв'язків з дисциплінами суспільно-гуманітарного профілю, особливо з філософією і логікою, психологією, етикою та ін. Курс розроблений для студентів других курсів філологічних спеціальностей, також цей курс може бути корисним для аспірантів, магістрантів, викладачів.

Клацніть посилання http://moodle.mdu.in.ua/course/view.php?id=6 щоб відкрити ресурс.