Економіка та фінанси підприємства

Догадайло Яна Вікторівна, доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук

В курсі з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» подається перелік обов’язкових для вивчення питань. Головну увагу звернуто на наступні теми: основні фонди та оборотні засоби підприємства, стимулювання та оплата праці, поточні витрати та собівартість продукції, ціноутворення, фінансові результати діяльності підприємства та забезпечення ефективності та конкурентоспроможності підприємства. В курсі стисло викладається зміст кожної теми, приводиться список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань, та перелік практичних завдань

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1524 щоб відкрити ресурс.