Weekly outline

 • 05.02 - 11.02

  Тема 1. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері

   

  1.1. Сутність, принципи та функції банківського маркетингу.

  1.2. Концепції та інструменти банківського маркетингу.

  1.3. Еволюція банківського маркетингу.

  1.4 Необхідність і перспективи банківського маркетингу

  1.5 Організаційні аспекти маркетингу в банку.

  1.6 Контроль у банківському маркетингу.

  1.7 Види маркетингового контролю у банку.

 • 12.02 - 18.02

  Тема 2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз

   

  2.1. Банківський ринок та його головні характеристики. Модель поведінки клієнта на ринку банківських продуктів. Чинники впливу на клієнтів (юридичних та фізичних осіб).

  2.2 Послідовність вивчення поточного рівня попиту. Чинники впливу на стан попиту. Прогнозування зміни попиту на банківські продукти.

  2.3 Сутність та особливості сегментування ринку банківських послуг. Лідогенерація в банку.

  2.4 Чинники впливу на вибір стратегії охоплення ринку. Позиціонування банківських продуктів на ринку.

  2.5 Мета створення системи маркетингових досліджень. Цілі та об'єкти маркетингових досліджень у банківській сфері. Структура та напрями аналізу маркетингового середовища.

 • 19.02 - 25.02

  Тема 3. Банківський цифровий маркетинг

   

  3.1.Особливості банківського цифрового маркетингу. Інструменти цифрового маркетингу в банку.

  3.2 Віртуальний маркетинг.

  3.3 Маркетингові комунікації в мережі Інтернет.

  3.4 Присутність банків в соціальних мережах.

  3.5 Мобільні додатки.

  3.6 Таргетинг маркетингу.

  3.7 Хмарні технології банківського маркетингу.

  3.8 Вірусний маркетинг банку.

 • This week

  26.02 - 04.03

  Тема 4. Конкурентне середовище банківської установи

   

  4.1. Сутність конкуренції, законодавчі та галузеві обмеження; види конкуренції на ринку банківських продуктів та послуг; ключові переваги банків у конкурентній боротьбі; вибір стратегії досягнення конкурентних переваг.

  4.2. Сутність та види ризику в банківській сфері.

  4.3 Поняття конкурентоспроможності у банківській сфері. Інтегральний показник конкурентоспроможності банківських продуктів.

 • 05.03 - 11.03

  Тема 5. Маркетингова стратегія банку

   

  5.1 Маркетингова стратегія банку: зміст, основні елементи.

  5.2. Сутність та процес маркетингового планування у банку.

  5.3. Маркетингове стратегічне та оперативне планування у банку.

  5.4 Планування на рівні окремих відділень та інших структурних

  підрозділів банку.

  5.5 Встановлення задач банку. Цілі банку. Виявлення наявних

  можливостей банку.

 • 12.03 - 18.03

  Тема 6. Продуктова політика банківської установи

   

  6.1.Сутність планування комплексу маркетингу. Зміст продуктової

  стратегії банку. Аналіз продуктового ряду банківських послуг.

  Класифікація та характеристика банківських послуг.

  6.2. Стратегія розвитку продуктового ряду. Оптимізація структури

  послуг, що пропонуються банком. Пакетування асортименту

  банківських продуктів та послуг.

  6.3. Банківські продуктові інновації. Розробка банком продуктів-

  новинок. Характеристика етапів створення нового продукти-послуги

  банку. Трирівневість банківського продукту.

 • 19.03 - 25.03

  Тема 7. Ціноутворення на банківські продукти та послуги

   

  7.1. Особливості цінової стратегії в банківській діяльності.

  7.2. Основні цілі стратегії ціноутворення та їх характеристика. Вплив

  стратегічних цілей банку на формування цілей ціноутворення.

  7.3. Етапи встановлення ціни на банківський продукт. Оцінка рівня

  попиту та аналіз структури витрат. Вплив ефекту досвіду на цінову

  стратегію банку. Вивчення цін на банківські продукти конкурентів.

  Вибір методу ціноутворення. Чинники впливу на встановлення ціни

  послуг банку.

 • 26.03 - 01.04

  Тема 8. Дистрибуція банківських продуктів та послуг

   

  8.1. Специфіка стратегії у сфері систем доведення банківського продукту до споживача. Види систем надання банківських послуг споживачам та їх характеристика.

  8.2. Фінансовий супермаркет як альтернативне місце дистрибуції банківських продуктів та послуг.

  8.3. Канали дистрибуційної політики. Дистанційні системи обслуговування.

  8.4. Комплекс рішень дистрибуційної політики банку. Оцінка ефективності дистрибуційної стратегії банку.

 • 02.04 - 08.04

  Тема 9. Комунікаційна політика банківської установи

   

  9.1. Необхідність розробки банками стратегії комунікації. Елементи комплексу маркетингових комунікацій та їх характеристика. Зміст етапів процесу розробки стратегії комунікацій.

  9.2. Основні комунікаційні моделі. Планування елементів комплексу стимулювання. Фази процесу особистого (персонального) продажу та їх характеристика.

  9.3. Основні етапи підготовки та здійснення заходів зі стимулювання збуту. Етапи підготовки та проведення пропаганди (паблік рилейшнз). Етапи розробки рекламної стратегії та їх характеристика.

  9.4. Розробка стратегії мерчандайзингу та її характеристика. Цифровий мерчандайзинг в банку. Нейромаркетинг та його види.

 • 09.04 - 15.04

  Тема 10. Клієнтоорієнтовані маркетингові заходи банків

   

  10.1. Особливості продажу банківських продуктів. Характеристика етапів продажу банківських продуктів. Техніка холодних дзвінків.

  10.2. Аналіз потреб клієнтів банку. Тактика питань за їх видами. Потреби клієнта, що ховаються за запереченями.