Частина 1. Теоретичні основи дистанційного навчання

У першій частині дистанційного курсу "Теорія і практика дистанційного навчання" розглянуто основні напрямки досліджень з теорії і практики дистанційного навчання в Україні, історію розвитку кореспондентського, відкритого дистанційного та електронного навчання; представлено основні терміни з цієї тематики та їх визначення; запропоновано різні підходи до класифікації моделей організації дистанційного навчання, їх поколінь і періодів розвитку. Крім цього, представлено стан основних складових частин організації дистанційного навчання в Україні, зокрема, та тенденції їх розвитку в Європі і в Північній Америці, в цілому.  

 

В рамках даного курсу іноземні студенти ознайомляться з алфавітом для подальшого набуття навичок читання та письма українською мовою. Лексичний матеріал підібраний та адаптований для початкового рівня навчання. Закладений фундамент сприятиме формуванню та самостійному опрацюванню словникового запасу для обговорення побутових, навчальних, соціально-культурних питань із носіями мови. 

In terms of this course foreign students will learn the structure of Ukrainian alphabet, how to write and read in Ukrainian that will help further students’ language acquisition. Vocabulary exercises have been adapted for elementary level. After completing the course learners can continue to explore the language and enrich vocabulary in order to maintain conversation in a new linguistic environment.Вітаю, навчаюсь на курсі "Технологія розробки дистанційного курсу - 2021"

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування сукупності знань та вмінь для оцінки впливу господарської діяльності людини на навколишнє середовище, здоров’я людини, принципи природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів.


Дисципліна «Динаміка механічних систем» — логічне продовження курсів теоретичної механіки та теорії механізмів і машин у дослідженні динамічної поведінки механічних систем. Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів необхідних компетентностей, які в майбутньому дозволять успішно вирішувати конкретні інженерні задачі математичного моделювання та аналізу динамічної поведінки машинних агрегатів засобами аналітичної механіки і теорії коливань, а також комп’ютерної симуляції за допомогою мови програмування Modelica


Курс викладається послідовно на протязі 2-х тетраместрів!

Ви навчитеся: просторовому уявленню,  читати просторові креслення  ,  створювати 3Д моделі  об'єктів та їх зображення, створювати комп'ютерні геометричні моделі  об'єктів та їх креслення.

Треба поступово просуватися по курсу, виконуючи кожне завдання (кожен рядок)

Завдання та поради викладено за допомогою текстів, рисунків  та відео (читайте, дивіться, слухайте).

Універсальних порад у мене немає - кожен обирає сам, як засвоїти курс!

 Не кваптеся! Встигнете!

Приблизні витрати часу:

Частина епюру - 1 день!

Просторова Модель та/або  креслення - 1-3 дні!