Основи програмування 1 семестр

Шевченко Вікторія Олександрівна, доцент кафедри інформатики та прикладної математики, к.т.н.

Дистанційний курс призначений для вивчення дисципліни Основи програмування як в дистанційній, так і в очній формах та зорієнтований на навчання студентів в 1 семестрі 1 курсу спеціальностей 132 Матеріалознавство та 133 Галузеве машинобудування. Згідно навчальному плану курс має 16 тижнів: 8 лекційних тижнів та 8 тижнів лабораторних робіт. Крім завдань з лабораторних робіт курс містить комплекти тестів по кожній темі для оцінки знань та вмінь студентів під час навчання та завдання у вигляді обговорення в форумах запропонованих тем, створення словників та звітів з лабораторних робіт. Курс пройшов апробацію в учбовому процесі і використовувався як при очній формі навчання, так і при дистанційному навчанні під час карантину. Під час карантину курс був доповнений записами відолекцій та відеоконсультацій з лабораторний робіт.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=14 щоб відкрити ресурс.