Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Адашевська І.Ю., професор, Краєвська О.О., доцент

Password: Student-1

Дистанційний курс «Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка» призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів інженерно-технічних спеціальностей. 

Тривалість курсу - 16 тижнів. 

 Основна мета і задачі курсу: 

  • розвиток просторового уявлення, конструктивно-геометричного мислення, вміння розв’язувати позиційні, метричні та просторові задачі; 
  • формування здатності графічно відображати геометричні образи виробів та об’єктів, аналізувати просторові форми та використовувати методи та навички виконання та читання креслень різного призначення.

Клацніть посилання http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=377 щоб відкрити ресурс.