Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Аргун Щасяна Валіковна, професор кафедри автомобільної електроніки, доцент, д.т.н.

Цей курс призначений для студентів, які вивчають дисципліну ЕЕіМПТ протягом одного семестру.  Програма вивчення навчальної дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики навчального плану підготовки бакалаврів. В результаті вивчення дисципліни студенти будуть знати: основні закони загальної електротехніки та особливості їх застосування для різного роду кіл; основні види існуючих електричних та магнітних кіл, їх ознаки та властивості; методику обчислювання основних параметрів простих електричних кіл; основні види електромеханічних і електронних приладів, їх призначення; правила безпечної роботи на електричному та електромеханічному устаткуванні. Навчаться: самостійно читати схеми простих електричних та електронних пристроїв; оцінювати основні характеристики двигунів постійного та змінного струму; вимірювати параметри електронних пристроїв; аналізувати логічні системи мікропроцесорних пристроїв.

Клацніть посилання http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=246 щоб відкрити ресурс.