Форум 1.3. Проект курсу (40 балів)

Шановні слухачі групи!

Визначте, який ви хочете створити курс.

Підготуйте проект свого курсу, використовуючи матеріали заняття 1, ретельно опрацювавши нижчевикладені пункти:

  • Визначте який курс ви будете створювати. Запишіть його назву.
  • Визначте цільову групу студентів.
  • Визначте терміни проведення курсу.
  • Визначте професійні компетенції вашого студента.
  • Визначте, які компетенції ваш студент отримає в результаті навчання в вашому курсі.
  • Підготуйте перелік завдань для вироблення цих компетенцій.
  • Підберіть інформаційні матеріали, необхідні для вирішення цих завдань.
  • Визначте засоби доставки матеріалів курсу.

Ваш тьютор

(Немає тем для обговорення)