Теорія. Оцінювання дистанційного курсу

Оцінювання дистанційного курсу. Особливості рейтингової системи оцінки знань у дистанційному курсі. Основні принципи системи рейтингової оцінки. Рейтингова оцінка знань і діяльності. Чотири рівні оцінювання Кіркпатріка Р

1. Оцінювання дистанційного курсу

125

Знати ціль, якої ми прагнемо – це розсудливість; досягти цієї цілі – вірність погляду; зупинитися на ній – сила; опинитися дальше цілі – сміливість.

Ш. Дюкло

Планування стратегії оцінки – необхідна умова розробки навчальних матеріалів. Якщо оцінка не відповідає задачам навчання (наприклад, був намір забезпечитиоцінку розуміння студентами матеріалу на глибокому рівні, а насправді оцінюється тільки відтворення фактичної інформації), то навчання буде відбуватися у небажаному напрямку. Тому стратегію оцінки бажано визначати вже у стадії розробки.

Друга та найважливіша причина необхідності планування стратегії оцінки – заключна акредитація курсу. Установи, що проводять акредитацію, повинні використовувати цей критерій при розгляді змісту та рівня оволодіння ним студентами по закінченні курсу.

Як частина стратегії оцінювання повинні бути вибрані вимоги до якості оцінки, запропоновані та розроблені інструменти виміру. Чи може завдання бути частиною врахованої оцінки? Який вид завдань та за якої теми належить виконувати студентам? Яка буде їхня частка у формуванні завершальної оцінки та випускного іспиту? Чи треба застосовувати тести? Які тести? На яких умовах? З чого мусить складатися випускний іспит?

Питання тестів та іспитів у цій стадії розробляти не потрібно. Але стане корисним навести приклад вимог щодо оцінки та інструментів для тих, хто працюватиме на стадії доставки, для роз'яснювання спрямованості їхньої діяльності.