Форум 5.1 Розробка сценарію форуму та чату. (50 баллов)

1. Розробка тематичного форуму.

Виберіть одне з занять вашого курсу. За темою заняття розробіть навчальний форум. Визначте назву, тему, обговорювані питання, тривалість форуму. Додайте форум в занятті курсу, підготуйте інструкцію студентам до участі у форумі. Звіт про виконану роботу розмітити в форумі

2. Розробка тематичного чату (вебінару).

Виберіть тему заняття, до якого ви будете проектувати навчальний чат. У форумі напишіть сценарій навчального чату. Як відкрити чат.

Підготуйте сценарій чату, ретельно опрацювавши нижчевикладені пункти:

  • Визначте тему чат.у
  • Визначте цільову групу студентів.
  • Визначте час і тривалість проведення чату.
  • Визначте навчальні цілі чату.
  • Напишіть назву навчального чату.
  • Підготуйте перелік питань і правильних відповідей на них. З практики, за 1 годину можна розглянути близько 5 питань.
  • Підберіть посилання на інформаційні матеріали, які запропонуєте студентам для підготовки до чату.
  • Підготуйте вступне і заключне слово до чату.
(Немає тем для обговорення)