Форум 3.1. Презентація курсу (20 балів)

image114.gif

Свої здібності людина може впізнати, 
лише спробувавши їх застосувати насправді.
Сенека

Створіть презентацію свого курсу у Power Point. 

Презентація - це своєрідна реклама курсу. Насамперед вона повинна містити відомості про автора, його інтереси і досягнення. Адже автор у дистанційному курсі - це наш співрозмовник, наставник і старший друг, що взяв на себе обов'язок увести нас в особливий світ конкретної навчальної дисципліни, показати її об'єктивну  значущість для нас.

Отже в презентації треба приділити особливу увага змісту і структурі,  зв'язкам курсу  з іншими галузями знань, його значенню в нашій майбутній професійній діяльності та процесі формування нас як особистості. Оскільки автор більше і краще за інших знайомий з курсом, бажано привести деякі рекомендації щодо вивчення, розповісти про основні ключові моменти курсу, дати цитати з висловлень відомих учених та інших мислителів щодо відношення їх до проблем, розглянутих у курсі.

Презентацію зручно представляти в Power Point, адже як будь-яке перше знайомство вона повинна володіти наочністю та помітним сполученням різних семантичних форм виразу: і підбором шрифтів, і комплексним сполученням статей, і  цитатами, і, бажано, фотографією авторів.

Презентація повинна бути спрямована на створення і закріплення попередньої мотивації, будити інтерес, не тільки зовнішній (є в програмі, треба познайомитися або треба знати для заліку), але, у першу чергу, внутрішній (мені як інженеру цікаво це знати, може знадобитися для розв'язання яких-небудь задач). Зацікавлювати має уже самий підхід автора до викладу матеріалу.

Порядок оформлення: 

 • відомості про курс відомості про автора, декілька слів про його неявну і явну присутність в процесі роботи над курсом, відомості про автора, декілька слів про його неявну і явну присутність в процесі роботи над курсом, 
  • про що, 
  • де потрібний, 
  • з чим зв'язаний, 
  • думка вчених про дану область знань, 
  • як побудований, 
  • які засоби організації й активізації мислення передбачені, 
  • як організовано самоперевірку знань, 
  • як контролюється якість, 
  • який очікується інформаційний, діяльнісний, формуючий і розвиваючий результат); 
 • відомості про автора, декілька слів про його неявну і явну присутність в процесі роботи над курсом,
 • додаткові джерела,
 • та ін.
Рекомендую презентації зберігати на сайті http://slideshare.net Це безкоштовно та зручно

(Немає тем для обговорення)