Курс призначено для формування мовних професійних компетенцій іноземних студентів першого курсу

Курс призначено для мовної професійної підготовки іноземних студентів, які навчаються на 3 курсі. Матеріали курсу створено з використанням текстів зі спеціальних дисциплін, що вивчаються в ХНАДУ. Метою курсу є формування в іноземних студентів загальних та професійних мовних компетенцій.


Курс призначено для мовної професійної підготовки студентів, які навчаються на транспортному факультеті. Матеріали курсу створені з використанням лексики з дисциплін, які викладаються на факультеті транспортних систем. Цей розділ містить навчальний матеріал 3 семестру 4-х семестрового курсу навчання та розрахований на 10 тижнів. Метою курсу є формування в іноземних студентів загальних та професійних мовних компетенцій.

Курс предназначен для студентов-иностранцев заочной формы обучения по направлению транспорт (2 курс, 3 семестр). Курс состоит из 5 лексико-грамматических тем, каждая из которых включает разделы: языковой материал и материал для развития навыков чтения, говорения и письма.

Дистанційний курс «Українська мова: адаптивний курс для іноземних студентів основних факультетів. Частина 2» призначено для студентів, які оволоділи курсом російської мови у межах підготовчого факультету. Основним завданням курсу є адаптування іноземця, що має достатній рівень комунікації з російської мови, до навчання в україномовному середовищі ВНЗ.

Курс построен на материале научного и общественно-публицистического стилей речи. Обучение языку проводится на уровне предложения и на уровне текста. Курс состоит из 5 лексико-грамматических тем, каждая из которых включает два раздела: языковой материал и материал для развития навыков чтения, говорения и письма.

Курс построен на материале научного и общественно-публицистического стилей речи. Обучение языку проводится на уровне предложения и на уровне текста. Курс состоит из 5 лексико-грамматических тем, каждая из которых включает два раздела: языковой материал и материал для развития навыков чтения, говорения и письма.