Курс мовної підготовки призначено для навчання усного й писемного професійного мовлення іноземних студентів, які навчаються на автомобільному й механічному факультетах.  Матеріали курсу створено з використанням педагогічно адаптованого лексико-граматичного, текстового і мовного матеріалу з навчально-професійної, соціально-культурної, суспільно-політичної сфер спілкування, а також за допомогою навчального посібника з мовної підготовки, що побудований на матеріалах наукового, науково-популярного й суспільно-публіцистичного стилів мовлення, лексико-граматичні теми якого охоплюють мовний матеріал та матеріал для розвитку навичок читання, говоріння, аудіювання і письма. Цей курс містить навчальні матеріали 1 і 2 семестрів.  Метою курсу є формування в іноземних студентів навичок і вмінь практичного використання мовних знань в умовах навчальної і професійної діяльності, мовної та мовленнєвої компетенцій у різних сферах спілкування, зокрема професійному. 

Курс мовної підготовки призначено для навчання усного й писемного професійного мовлення іноземних студентів, які навчаються на механічному факультеті.  Матеріали курсу створено з використанням лексики з дисциплін інженерного циклу, що вивчаються в ХНАДУ, а також за допомогою навчального посібника з мовної підготовки, який сприяє розвитку у студентів-іноземців навичок і вмінь реферувати наукові тексти у межах матеріалів навчальних дисциплін механічного факультету. Цей курс  містить навчальні матеріали 7 семестру та розрахований на 10 тижнів. Метою курсу є формування в іноземних студентів загальних та професійних мовних компетенцій.

Курс мовної підготовки призначено для навчання усного й писемного професійного мовлення іноземних студентів, які навчаються на дорожньо-будівельному факультеті.  Матеріали курсу створено з використанням лексики з дисциплін інженерного циклу, що вивчаються в ХНАДУ, а також за допомогою навчального посібника з мовної підготовки, що побудований на матеріалах наукового, науково-популярного й суспільно-публіцистичного стилів мовлення, лексико-граматичні теми якого охоплюють мовний матеріал та матеріал для розвитку навичок читання, говоріння, аудіювання і письма. Цей курс  містить навчальні матеріали 3 і 4 семестрів. Метою курсу є формування в іноземних студентів загальних та професійних мовних компетенцій.

Курс мовної підготовки призначено для навчання усного й писемного професійного мовлення іноземних студентів, які навчаються на дорожньо-будівельному факультеті.  Матеріали курсу створено з використанням лексики з дисциплін інженерного циклу, що вивчаються в ХНАДУ, а також за допомогою навчального посібника з мовної підготовки, який сприяє розвитку у студентів-іноземців навичок і вмінь реферувати наукові тексти у межах навчальних матеріалів дорожньо-будівельних дисциплін. Цей курс містить навчальні матеріали 7 семестру та розрахований на 10 тижнів. Метою курсу є формування в іноземних студентів загальних та професійних мовних компетенцій.


Курс мовної підготовки призначено для навчання усного й писемного професійного мовлення іноземних студентів, які навчаються на механічному факультеті.  Матеріали курсу створено з використанням лексики з дисциплін інженерного циклу, що вивчаються в ХНАДУ, а також за допомогою навчального посібника з мовної підготовки, який сприяє розвитку у студентів-іноземців навичок та умінь анотування й реферування наукових текстів у межах їхніх професійних потреб.  Цей курс містить навчальні матеріали 5 і 6 семестрів. Метою курсу є формування в іноземних студентів загальних та професійних мовних компетенцій.


Курс мовної підготовки призначено для навчання усного й писемного професійного мовлення іноземних студентів, які навчаються на механічному факультеті.  Матеріали курсу створено з використанням лексики з дисциплін інженерного циклу, що вивчаються в ХНАДУ, а також за допомогою навчального посібника з мовної підготовки, що побудований на матеріалах наукового, науково-популярного й суспільно-публіцистичного стилів мовлення, лексико-граматичні теми якого охоплюють мовний матеріал та матеріал для розвитку навичок читання, говоріння, аудіювання і письма. Цей курс містить навчальні матеріали 3 і 4 семестрів. Метою курсу є формування в іноземних студентів загальних та професійних мовних компетенцій.