Теми тижня

 • Загальне

  Навчальна  дис­ципліна "Хімотологія" відноситься до циклу вибіркових дисциплін, що вивчає принципи взаємозв’язку хімічного складу палив та мастильних матеріалів з їх фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями, токсичну дію відпрацьованих газів на навколишне середовище.

  Для підготовки фахівців за навчальною дисципліною "Хімотологія" передбачено цикл лекцій в їх поєднанні з самостійною роботою студентів. Формування рівня вмінь майбутнього фахівця здійснюються шляхом проведення лабораторних занять з підпорою на раніше отримані знання по важливим темам дисципліни. Рівень уявлень студентів здобувається шляхом їх самостійної роботи з забезпеченням її консультаціями викладача. Завдання на самостійну роботу доводиться до студентів на лекціях та лабораторних заняттях.

  Кожний з модулів має лекції, лабораторні заняття, а також самостійну роботу студентів. У ході лабораторних занять студенти повинні навчитись використовувати отримані знання для рішення практичних задач майбутньої спеціальності. Вивчення модуля закінчується заліковим модулем, що надходить до поточного контролю.

  Підсумковий звіт по дисципліні передбачено у формі інтегрованого заліку.


 • 16 лютий - 22 лютий

  Заняття 1. Назва

  Мета: Декілька цілей 1-6 рівня за Блумом, яким відповідають завдання на цьому тижні

 • 23 лютий - 1 березень

  Заняття 2. Назва

  Мета:

  • 2 березень - 8 березень

   Заняття 3. Назва

   Мета:

  • 9 березень - 15 березень

   Заняття 4. Назва 

   Мета:

   • 16 березень - 22 березень

    • 23 березень - 29 березень

     • 30 березень - 5 квітень

      • 6 квітень - 12 квітень

       • 13 квітень - 19 квітень

        • 20 квітень - 26 квітень