Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-методичної Інтернет конференції "Практичні та методологічні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти", яка відбудеться 14 листопада 2019 року.

Мета конференції - обговорення теоретичних та практичних підходів щодо розв'язання проблем організації, методики і технології підготовки фахівців у системі вищої технічної освіти. 

Тематичні напрямки конференції:

  • Інноваційні методи і технології підготовки фахівців будівельної галузі.
  • Методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу.
  • Проблеми розвитку дуальної освіти.
  • Методичні аспекти організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.
  • Розвиток наукової та інноваційної діяльності в технічній освіті.
  • Освітні програми як складова забезпечення якості технічної освіти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Міжнародна науково-практична конференція «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАТРОНІКА», 30 травня 2019.

Кафедра економіки і підприємництва ХНАДУ запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-методичної Інтернет-конференції, яка відбудеться 26 квітня 2019 року. Участь у конференції безкоштовна. Для участі в конференції необхідно до 10 квітня 2019 року подати заявку та тези доповідей відповідно до вимог. Тези доповідей будуть представлені в електронній версії збірки. Будемо раді Вашій участі в даному заході.Бажаємо Вам творчих ідей під час написання тез!

(Для того, щоб приймати участь в розміщенні тез доповідей та обговоренні питань конференції Вам необхідно зареєтруватися на сайті http://dl.khadi.kharkov.ua/)