Weekly outline

 • 16 April - 22 April

  Тема 1. Наука, наукове знання і пізнання: їх змістовне наповнення та місце серед інших форм духовно-теоретичного освоєння світу. – С. 8–35.
  Тема 2. Метод, методологія, методика: їх специфіка, логічна структура та співвідношення . – С. 39–65.
  Тема 3. Філософія науки та особливості її розвитку у  ХІХ–ХХ сторіччях  – С. 66–103.
  Тема 4. Систематика методологічних принципів, критерії їх відбору та роль в процесі наукового пізнання. – С. 110–196.
  Тема 5. Онтологічна та гносеологічна проблематики постнекласичної науки. – С. 196–298.
  Тема 6. Підсумкова конференція «Сучасні проблеми філософії науки».