Навчальний курс розроблений з метою опанування та закріплення теоретичних знань, навичок та компетенцій з дисципліни "Детермінований аналіз ДТП".

Курс призначений для студентів спеціальності 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" , що навчаються за освітньо-професійною програмою "Організація та безпека дорожнього руху".

Навчальний курс складено відповідно до програми навчальної дисципліні.

Дистанційний курс з дисципліни:
Організація та безпека дорожнього руху

  Викладач: к.т.н., доцент Холодова Ольга Олександрівна

 е-mail: olgakholodova2807@ukr.net

Підготовить спеціалістів в галузі транспортних технологій, використовуючи теоретичні, практичні та методичні матеріали для забезпечення високої ефективності, комфортності й безпеки дорожнього руху

Метою курса є навчити студентів:
1. Виділяти проблеми в організації дорожнього руху, оцінювати вплив різних чинників на організацію дорожнього руху;
2. Аналізувати дорожньо-транспортні пригоди, оцінювати рівень безпеки дорожнього руху;
3. Удосконалювати дорожній рух, використовую різні методи його організації.

Тривалість курсу 2 семестри, призначений для студентів факультету транспортних систем,

спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Навчальна дисципліна “Спеціальні методи організації дорожнього руху” відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та навчальному плану підготовки магістра за спеціальністю 275.03 - “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Дисциплина «Общий курс транспорта» - одна из основных при подготовке специалистов в области транспорта и транспортной инфраструктуры.
Цель ее изучения – получить сведения о транспорте, его технико-экономических особенностях и перспективах развития отдельных видов транспорта, основах взаимодействия различных видов транспорта.