Викладання освітнього компоненту «Автоматизовані системи управління дорожнім рухом» зосереджується на формуванні у майбутніх фахівців здатності самостійного формувати керуючі впливи на дорожній рух із застосуванням сучасних засобів у складі систем управління. Предметом освітнього компоненту «Автоматизовані системи управління дорожнім рухом» є система знань про засади управління транспортними потоками та закономірності формування і руху транспортних потоків.

Викладач: д.т.н. Абрамова Людмила Сергіївна
e-mail: abramova_ls@ukr.net
 Тривалість курсу 1 семестр, призначений для студентів факультету транспортних систем,
спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)