Курс розроблений з метою закріплення теоретичного матеріалу і отримання навичок розв’язання задач щодо оцінки та забезпечення безпеки дорожнього руху під час виконання практичних робіт. 


Навчальна дисципліна “Проектний аналіз” відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та навчальному плану підготовки магістра за спеціальністю 275.03 - “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Навчальна дисципліна “Спеціальні методи організації дорожнього руху” відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та навчальному плану підготовки магістра за спеціальністю 275.03 - “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”