Навчальна дисципліна “Проектний аналіз” відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та навчальному плану підготовки магістра за спеціальністю 275.03 - “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Навчальна дисципліна “Спеціальні методи організації дорожнього руху” відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та навчальному плану підготовки магістра за спеціальністю 275.03 - “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”